Nuoret pystyy

Nykyisessä Suomessa nuorten hyvinvoinnin haasteet liittyvät usein mielenterveys- ja päihdeongelmiin, kiusaamiskokemuksiin, pitkäaikaistyöttömyyteen, ja toimeentulo-ongelmiin. Noin 3–10 % nuorista kärsii syrjäytymisen riskitekijöistä, ja nämä ongelmat voivat johtaa turvattomuuteen ja huono-osaisuuteen. Syrjäytyminen on tunnistettu myös kansallisena kysymyksenä, joka vaikuttaa koko yhteiskunnan kestävyyteen​​.

HelsinkiMission ”School to belong” -ohjelma on yksi esimerkki toimenpiteestä, joka pyrkii parantamaan nuorten hyvinvointia. Ohjelma keskittyy yksinäisyyden tunnistamiseen ja puuttumiseen kouluissa, tarjoten opetuksen ammattilaisille työkaluja ja menetelmiä nuorten tukemiseen​​.

Siilinjärvellä ja Lapinlahdella toimiva Nuoret PySTyY -hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden kanssa. 

Lisäksi on olemassa useita muita hankkeita ja toimintoja, jotka tähtäävät nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Esimerkiksi etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tarjoavat tukea nuorille heidän arjessaan, tukien nivelvaiheissa ja palveluihin hakeutumisessa sekä edistäen kouluttautumista ja työllistymistä​​. Nuorten mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisy ja hoito ovat myös keskeisiä tavoitteita. Tärkeää on panostaa niin avohoitoon, osastohoitoon kuin myös ennaltaehkäisevään työhön, sillä nämä palvelut ovat avainasemassa nuorten elämänlaadun parantamisessa​​.

Syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hoitoon on tärkeää suunnata riittävästi resursseja, sillä sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt ovat merkittävät. On myös tärkeää, että nuoria kuunnellaan ja heidän tarpeitaan ymmärretään laajasti eri sektoreiden toimesta, kuten koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä yhteisöllisten toimintojen kautta​​.