Siilin nuoret -hanke

Maksuttomat ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalvelut tukevat nuoren hyvinvointia ja itsenäistymistä sekä auttavat siirtymisessä koulutukseen ja työelämäpoluille.

Ohjaus- ja neuvontapalvelussa tarjotaan ohjauksellista kohtaamista ja ratkotaan yhdessä nuoren tuen tarvetta elämä eri osa-alueilla.

Neuvonta on avoinna:

tiistaista torstaihin kello 10 – 15.

maanantaisin ja perjantaisin puhelimitse.

_________________________________________________________

Yksilövalmennuksessa nuori saa valmentajan, joka kulkee rinnalla nuoren omaa toimijuutta tukien ja voimavaroja vahvistaen. Valmennuksen sisältö määritellään yhdessä nuoren kanssa ja yhteistyötä tehdään tiivisti nuoren muiden verkostojen kanssa.

Ryhmävalmennus on tavoitteellista ryhmätoimintaa. Valmennuksessa vahvistetaan nuoren vuorovaikutustaitoja, minäkuvaa, elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Siilin nuoret – hankeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon ELY-keskus.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2021 – 31.7.2023.

PÄÄTTYNEET HANKKEET:

Nuoret PySTyY -hanke

Nuoret PySTyY, Siilinjärven, Diakonissalaitoksen Vamos-palvelun ja Lapinlahden kunnan yhteishanke toteutui ajalla 1.10.2019-30.4.2022. Hanke tarjosi kotiin vietävää valmennusta sekä yksilö- ja ryhmävalmennusta 15-29- vuotiaille, työ/opiskeluelämän ulkopuolella oleville siilinjärveläisille ja lapinlahtelaisille nuorille.

Yksilövalmennukseen osallistuneista 51 nuoresta 37% eteni työ/opiskeluelämään (tarkemmat tiedot alla olevassa materiaalipaketissa). Hanke kartoitti nuorille suunnattuja palvelutarpeita ja alueellisia palvelukatveita sekä kehitti alueen nuorten palveluja. Hankkeessa tehtiin huomio, että alueella on tarvetta erityisesti kotiin vietävälle valmennukselle.

Hanke järjesti useita monitoimijaisia yhteiskehittämisen työpajoja, tiivistäen toimijoiden välistä yhteistyötä. Kehittämisen pääteema oli tiedolla johtaminen ja palvelujen vaikuttavuus, johon liittyen hanke koordinoi molempien kuntien peruspalveluiden käyttöön TTL:n Kykyviisarin®, sähköisen työ/toimintakyvyn itsearviointimenetelmän. Hankkeen materiaalituotokset, palvelukartan nuorille suunnatuista tuki- ja kuntoutuspalveluista sekä loppuraportin löydät tekstin alta.

Hankkeen loppuraportti
Hankkeen tuotos: materiaalipaketti
Palvelukartta nuorille suunnatuista tuki- ja kuntoutuspalveluista
Bullet Journal -työkirja

Yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

 (Kuiluntie 5, 2. krs)

0504106088 tai lomakkeella.

Jussi Sutinen / Projektipäällikkö

0505017207
jussi.sutinen@hdl.fi

Liisa Pääkkönen / Valmentaja

0504640606
liisa.paakkonen@hdl.fi

Suvi Eskola / Valmentaja

044 740 1366
suvi.eskola@siilinjarvi.fi

Jarno Andronoff / Valmentaja

0447401369
jarno.andronoff@siilinjarvi.fi