Kotiseutuarkisto

Siilinjärven kulttuuritoimen alaisuudessa toimii kotiseutuarkisto, joka tallettaa ja arkistoi siilinjärveläisten yhdistysten ja järjestöjen arkistoja. Arkistoon otetaan mm. pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, diaareja ja luetteloita, kirjeenvaihtoa, tiliasiakirjoja, historiikkeja sekä valokuvia.

Vastaanotettavien arkistojen on oltava seulottuja ja järjestettyjä. Arkistoon ei oteta tilitositteita. Arkistolla on oma arkistokaava, jonka mukaan materiaali järjestetään ja luetteloidaan. Arkistoaineistoa vastaanotettaessa tehdään luovutussopimus, jossa luovuttaja voi päättää esimerkiksi aineiston käyttöehdoista.

Kotiseutuarkistossa on 81 järjesteltyä arkistoa, jotka ovat mm. veteraaniyhdistysten, urheiluseurojen, maa- ja kotitalousyhdistysten sekä kulttuuriyhdistysten arkistoja.

Kotiseutuarkiston aineisto on pääosin vapaasti tutkittavissa. Arkistoaineistojen luovutukset ja/tai arkistojen tutkiminen tulee sopia etukäteen kulttuurikoordinaattorin kanssa, puh. 044 740 1318. Arkistoaineistoja voi tutkia ainoastaan Siilinjärven kunnantalolla työhuoneessa.

Kotiseutuarkiston arkistonmuodostajat 

Ohje Kotiseutuarkistoaineiston luovuttajalle 2019 

Yhteystiedot

Kulttuuri- , nuoriso- ja liikuntatoimen toimipiste sijaitsee:

Innocum S3-rakennus, 2. kerros Harjamäki
Isoharjantie 4, käynti Harjamäenraitin puolelta

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi